(+ 49) 60 78 - 39 49 5-0 info@nh-log.de

CONTACT PERSONS

HEADQUARTER

Groß-Umstadt

DIMITRIOS NASTOS

MANAGEMENT

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-10

d.nastos@nh-log.de

Anna-Lena Geißler

ASSISTANT TO THE MANAGEMENT

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-32

a.geissler@nh-log.de

Christian Patzelt

DISPOSITION LOCAL AND LONG-DISTANCE TRAFFIC

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-21

c.patzelt@nh-log.de

Felix von Kymmel

WORKING STUDENT

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-22

f.vonkymmel@nh-log.de

Zeynep Ünal

HEAD OF BACK OFFICE

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-30

z.uenal@nh-log.de

Manuela Groll

BACK OFFICE

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-33

m.groll@nh-log.de

LUNEN BRANCH

Christian Mertins

HEAD OF OPERATIONS

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-25

c.mertins@nh-log.de

JAN TIMMER

SCHEDULING – CHART
FLEET FLEET MANAGEMENT

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-26

j.timmer@nh-log.de

Rika Westermann

HEAD OF PALLET MANAGEMENT & SALES

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-27

rika.westermann@nh-log.de

Wolfram Plötscher

DISPOSITION – LOCAL & LONG-DISTANCE TRANSPORT

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-29

w.ploetscher@nh-log.de

LOGISTICS IS OUR PASSION

PHONE

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-0

Fax

(+ 49) 60 78 – 39 49 5-50